Att invända mot behandlingen av personuppgifter (3280r)r)

Den ifyllda och undertecknade blanketten kan skickas till och med 28.10.2019 till adressen:

Skatteförvaltningen
Informationstjänsten
PB 325
00530 SKATT