Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan, specifikation av pensioner och förmåner (7803r)

Årsanmälan om pensioner och förmåner ska inte längre lämnas in för året 2021. De flesta pensioner och förmåner ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer på inkomstregistret.fi om hur förmånsuppgifter anmäls.

Årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst ersätter årsanmälan om pensioner och förmåner till den del uppgifterna inte anmäls till inkomstregistret.

Pensioner och förmåner som betalas av fysiska personer och dödsbon ska anmälas med årsanmälan om en pension, förmån och skattepliktig sytning som en fysisk person eller ett dödsbo betalat från och med 2021.

Om du korrigerar uppgifter för betalningsåret 2020 eller tidigare, ska du lämna in en ny, ersättande årsanmälan. En ersättande anmälan ska lämnas in endast om sådana inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

  • Betalaren ska lämna alla uppgifter elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem pensions- eller förmånstagare. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

Använd e-tjänster (lomake.fi)

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Blanketterna skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 26.8.2021