Årsanmälan, specifikation av pensioner och förmåner (7803r)

Med blankett 7803r ska betalaren lämna uppgifter om de utbetalda pensionerna och förmånerna samt de uttagna förskottsinnehållningarna.

  • Betalaren ska lämna alla uppgifter elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem pensions- eller förmånstagare. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.
  • Om du korrigerar uppgifter ska du lämna in en ny, ersättande årsanmälan (7803r). En ersättande anmälan ska lämnas in endast om sådana inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Använd e-tjänster (lomake.fi)

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort. Katso-koden kan användas till och med 31.8.2021.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Blanketterna skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT