Årsanmälan, specifikation av pensioner och förmåner (7803r)

Med blankett 7803r ska betalaren lämna uppgifter om de utbetalda pensionerna och förmånerna samt de uttagna förskottsinnehållningarna.

Från betalningsåret 2016

  • korrigeringsblanketten är inte längre i bruk. Däremot ska betalaren av pensionen eller förmånen lämna en ny ersättande årsanmälan (7803r) och fylla i pensions- eller förmånstagarens uppgifter för hela kalenderåret. I den ersättande årsanmälan ska ingå såväl de korrigerade uppgifterna som de tidigare uppgifter som var korrekta.
  • betalaren ska lämna alla uppgifter elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem pensions- eller förmånstagare. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

Blanketterna skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT