Arbetsgivarens intyg över de utbetalda lönerna – Bilaga till skattekortet (5049)

Arbetsgivaren ger ett intyg eller motsvarande uppgifter till arbetstagaren om arbetsgivaren mottagit uppgifterna för löntagarens skattekort för huvudsyssla eller graderade skattekort elektroniskt och anställningen upphör mitt under kalenderåret. Intyget ges endast då förskottsinnehållningen har verkställs enligt en enda inkomstgräns. 

Arbetsgivaren antecknar på intyget de utbetalda förskottsinnehållningspliktiga lönerna och löntagaren bifogar intyget till sitt skattekort när han eller hon lämnar det till sin följande arbetsgivare. Vid uppföljningen av inkomstsgränsen på skattekortet beaktar följande arbetsgivare de löner som redan betalats.