Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (7801r)

Med blankett 7801r lämnar betalaren av en prestation (t.ex. arbetsgivare som betalar löner tillfälligt) uppgifter om de under kalenderåret betalda lönerna och prestationerna.

Från betalningsåret 2016

  • korrigeringsblanketten är inte längre i bruk. Däremot ska betalaren lämna en ny ersättande årsanmälan (7801r) och fylla i inkomsttagarens uppgifter för hela kalenderåret. I den ersättande årsanmälan ska ingå såväl de korrigerade uppgifterna som de tidigare uppgifter som var korrekta.
  • betalaren ska lämna alla uppgifter elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem inkomsttagare. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

Skicka blanketterna till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT

Nyckelord: