Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (7801r)

Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan lämnas in för sista gången för betalningsåret 2018. Om det finns fel i årsanmälningarna som lämnats in år 2018 eller tidigare, ska de fortfarande korrigeras genom att lämna in en ersättande årsanmälan till Skatteförvaltningen.

Löner och förvärvsinkomster som betalats fr.o.m. 1.1.2019 anmäls till inkomstregistret. 

Med blankett 7801r lämnar betalaren av en prestation (t.ex. arbetsgivare som betalar löner tillfälligt) uppgifter om de under kalenderåret betalda lönerna och prestationerna.

  • Arbetsgivarens eller prestationsutbetalarens årsanmälan ska lämnas in elektroniskt om den gäller fem eller fler inkomsttagare. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.
  • Om du korrigerar uppgifter ska du lämna in en ny, ersättande årsanmälan (7801r). I den lämnar du inkomsttagarens uppgifter för hela kalenderåret. En ersättande anmälan ska lämnas in endast om sådana inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Skicka blanketterna till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT