Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (7801r)

Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan ska inte längre lämnas in för betalningsåret 2019. Löner och förvärvsinkomster som betalats fr.o.m. 1.1.2019 anmäls och korrigeras till inkomstregistret. 

Skicka blanketterna till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT