Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (7801r)

Löner och förvärvsinkomster som betalats fr.o.m. 1.1.2019 anmäls och korrigeras till inkomstregistret. Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan ska inte längre lämnas in för betalningsåret 2019. 

Om du korrigerar uppgifter för betalningsåret 2018 eller tidigare, ska du lämna in en ny, ersättande årsanmälan. En ersättande anmälan ska lämnas in endast om sådana inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Skicka blanketterna till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 24.1.2022