Ansökan om skatteåterbäring för fartygstrafik, stenkol och naturgas (1442r)

Med blanketten ansöker fartygstrafikidkare om skatteåterbäring för stenkol och naturgas.

Använd e-tjänster

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: