Ansökan om återbäring / punktskattedeklaration i handeln med Åland (1379r)

Med blanketten inlämnas skattedeklaration och ansöks om återbäring för handel med Åland.

Blanketten innehåller även deklarationsanvisningen.

Blanketten skickas till adressen:

Sydvästra Finlands företagsskattebyrå
punktbeskattning
PB 927
20101 Åbo