Ansökan om ändring av deklarations- och betalningsperioder av primärproducentens och bildkonstnärens skatter på eget initiativ (4070r)

Valet av deklarations- och betalningsperioder ändras 1.1.2017. Blankett 4070r, avsedd för primärproducenter och bildkonstnärer, har tagits ur bruk. I fortsättningen ska primärproducenterna och bildkonstnärerna använda blanketten Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ (4071r) när de ansöker om ändring av skatteperioden.

Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ (4071)