Ansökan om / tillstånd till temporär skattefri användning av tjänstefordon (1235r)

Personer bosatta i Finland men anställda hos en arbetsgivare som är etablerad utomlands söker med denna blankett tillstånd till temporär skattefri användning i Finland av sitt utlandsregistrerade tjänstefordon.

Nyckelord: