Ansökan gällande inlämnande av skattedeklaration på pappersblankett i stället för elektronisk deklaration (1320r)

Med blanketten ansöker tillståndshavare och de som registrerat sig som skattskyldiga inom punktbeskattning om tillstånd för deklarering på papper.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: