Ansökan - Registret över utländska förmögenhetsförvaltare (6154r)

Kunden ber med denna blankett om att bli antecknad i Skatteförvaltningens register över utländska förmögenhetsförvaltare.

Ansökningen ska skickas under adress:

Skatteförvaltningen
Custodiaregister
PB 30
00052 SKATT, FINLAND