Ansökan om att bli registrerat ombud (1202r)

Med denna blankett kan en sådan importör eller tillverkare av fordon som utövar regelbunden affärsverksamhet ansöka om tillstånd hos Skatteförvaltningen att verka som registrerat ombud (39 § i bilskattelagen).

Skicka blanketten till:

Skatteförvaltningen/Bilbeskattning
PB 1000
10900 Hangö

Nyckelord: