Anmälan som småproducent, de minimis -stöd (1352r)

Med blanketten görs en anmälan som småskalig producent av läskedrycker eller dryckesförpackningar.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: