Anmälan som görs av huvudmannen för en avstjälpningsplats (1346r)

Med blanketten registrerar sig huvudmän för avstjälpningsplatser som skattskyldiga eller anmäler att avstjälpningsplatsen tas ur bruk.

Nyckelord: