Anmälan om säkerhet / pantsättningsförbindelse (1350r)

Med blanketten anmäls uppgifter för att sätta upp en enskild säkerhet för en tillfällig skattskyldig inom punktbeskattning.

Använd e-tjänster

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: