Anmälan om lön utan förskottsinnehållning pga. sexmånadersregeln eller skatteavtal (5053a)

Arbetsgivaren anmäler utlandslön, på vilken förskottsinnehållning inte verkställts i Finland på grund av sexmånadersregeln eller ett skatteavtal.

Skickas blanketten till adressen:
Sydvästra Finlands skattebyrå
PB 921, 20101 Åbo