Anmälan om distributionsskyldighet gällande biobränslen – Distributör av trafikbränslen (1399r)

Med blanketten anmäler de som är skyldiga att distribuera biobränsle mängden biobränsle.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT