Anmälan om byggande – privathushåll (3715r, 3716r)

Anmäl uppgifterna elektroniskt med en webblankett

Hushållen ska lämna in anmälan om byggande till Skatteförvaltningen för alla arbeten som kräver bygglov och vars slutsyn är efter 1.7.2014. Uppgifterna ska lämnas in före slutsynen.

Ny anmälan

En privatpersons anmälan om byggande kan även göras elektroniskt. Den första anmälan är en ny anmälan. Om slutsynen förrättas i delar ska du separat för varje syn anmäla de arbeten som dittills utförts (Ny anmälan).

Du kan spara anmälan som halvfärdig och fortsätta med att fylla i den senare. En anmälan som du har sparat finns i tjänsten Mina e-tjänster.

Korrigera eller ta bort en anmälan

Gör en korrigerings- eller raderingsanmälan så här:

  1. I Mina e-tjänster hämtar du den anmälan som du vill korrigera eller ta bort.
  2. Öppna anmälan via länken Använd som underlag.
  3. I det fönster som öppnas klickar du på Avbryt (eller Ångra i Safari).
  4. På blanketten väljer du Korrigeringsanmälan eller Raderingsanmälan som anmälans typ.
    Ta inte bort anmälan med länken Ta bort!

Obs. Företag och samfund ska lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om arbeten som anknyter till byggande. Uppgifterna lämnas in på blanketterna Anmälan om byggande för entreprenaduppgifter och Anmälan om byggande för arbetstagaruppgifter.

E-tjänster

Privatpersons anmälan om byggande (lomake.fi)

Gå till de uppgifter som du lämnat tidigare på en webblankett

Mina e-tjänster (lomake.fi)

Anmäl uppgifterna på en pappersblankett

På den här blanketten anmäls uppgifter om arbeten som kräver bygglov till Skatteförvaltningen.

Skicka blanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Övervakningsgruppen för specialbranscher
PB 400
00052 SKATT