Anmälan om att den tidsfrist utgått under vilken ett fordon, som skattefritt eller med nedsatt skatt införts i landet såsom flyttgods, inte får överlåtas (1212r)

Anmäl med den här blanketten att tiden för överlåtelsebegränsningen gällande flyttfordon har gått ut. Visa upp Skatteförvaltningens beslut om att överlåtelsebegränsningen har gått ut tillsammans med registerutdraget på besiktningskontoret för att anteckningen om begränsningen ska strykas ur fordonsregistret.