Anmälan om att den tidsfrist utgått under vilken ett fordon, som skattefritt eller med nedsatt skatt införts i landet såsom flyttgods, inte får överlåtas (1212r)

Med blanketten anmäls att tiden för överlåtelsebegränsningen gällande flyttfordon har gått ut. Skatteförvaltningen bekräftar anmälan som vid besiktningskontoret visas upp med registerutdraget för att anteckningen om begränsningen ska strykas ur fordonsregistret.

Nyckelord: