Anmälan om ändring av uppskattningen av produktmängderna (1315r)

Blankett som används för ändring av destination i reservförfarandet för EMCS.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: