Anmälan om ägarbyten i bostadssamfund (3072r), tidigare blankett 102

Blanketten tas ur bruk i oktober
Blanketten Anmälan om ägarbyten i bostadssamfund tas ur bruk 1.10.2019. Efter detta behöver disponenten inte anmäla ägarbyten utan vederlag till Skatteförvaltningen. Läs mer om de ändringar i oktober-november 2019 som berör disponenterna.

Med den här blanketten (s.k. disponentblanketten) anmäler disponenten endast de ägarbyten som skett utan vederlag i bostadssamfundet. Med detta avses ägarbyten som baserar sig på avvittring, arvskifte, testamente eller gåva.

Ifyllnadsanvisningarna följer med blanketten. Denna blankett ersätter blankett 102 (Uppgifter för beskattning av ett bostadssamfund och dess delägare).

Disponenten ska lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen varje månad. Anmäl ägarbytena senast före utgången av månaden efter den då förvärvet registrerats i aktieboken. Om uppgiften antecknas i aktieboken exempelvis 15.8 ska du anmäla ägarbytet till Skatteförvaltningen senast 30.9.

Använd e-tjänster

Anmälan om ägarbyten i bostadssamfund (lomake.fi)

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Om du lämnar uppgifterna på nätet behöver du inte bifoga förvärvshandlingen (t.ex. arvskiftesinstrument eller avvittringsinstrument) till anmälan.

Du kan också anmäla ändringarna med en pappersblankett, men då måste du bifoga kopior av förvärvshandlingarna till anmälan. Skicka pappersblanketten och bilagorna till adressen:
Huvudstadsregionens skattebyrå
PB 400
00052 SKATT

Du kan lämna anmälan också till vilken som helst skattebyrå.

Du behöver Katso-kod för webbtjänsten

Om du lämnar uppgifter för ett bostadsaktiebolag behöver du en Katso-kod för att logga in i webbtjänsten. Om bostadsaktiebolaget redan har en Katso-kod med rollen ”periodskattedeklarant” eller "lämnare av jämförelseuppgifter” kan rollen användas också för att lämna ändringsuppgifter. Om bostadsaktiebolaget ännu inte har någon Katso-kod, ansök den för rollen "lämnare av jämförelseuppgifter”.

Korrigering av uppgifter som skickats

Om du behöver ta bort eller korrigera en blankett som du skickat tidigare ska du ringa numret 029 497 003 (mån–fre kl. 9–16.15).