Anmälan om ägarbyten i bostadssamfund (3072r), tidigare blankett 102

Blanketten har tagits ur bruk
Blanketten Anmälan om ägarbyten i bostadssamfund har tagits ur bruk från och med 1.10.2019. Disponenten behöver inte längre till Skatteförvaltningen anmäla vederlagsfria ägarbyten, det vill säga ägarbyten som baserar sig på avvittring, arvskifte, testamente eller gåva. Bostadssamfunden har tidigare anmält vederlagsfria ägarbyten månatligen.

Korrigering av sådana felaktiga uppgifter som skickats tidigare

Om du behöver ta bort eller korrigera en blankett som du har skickat tidigare ska du ringa numret 029 497 003 (mån–fre kl. 9–16.15, samtalspris lna/msa).