Anmälan om användning av fordon i Finland, när fordonet förs in i Finland av en i en annan stat stadigvarande bosatt person som vistas i Finland enbart på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt (1245)

Med blanketten gör man en anmälan om användning av ett fordon i Finland när fordonet förs in i Finland av en i en utlandet stadigvarande bosatt person som vistas i Finland på grund av studier.

Nyckelord: