Ändrings- och nedläggningsanmälan - Register över utländska förmögenhetsförvaltare (6153r)

Ändringsanmälan gäller Skatteförvaltningens register över utländska förmögenhetsförvaltare.

Ansökningen ska skickas under adress:

Skatteförvaltningen
Custodiaregister
PB 30
00052 SKATT, FINLAND