Granskningsanmälan för begagnat fordon - Registrerat ombud (1201r)

På den här blanketten anmäler ett registrerat ombud för bilbeskattningen i enlighet med sina tillståndsvillkor de importerade begagnade fordonen till Skatteförvaltningen före de registreras eller överlåts till kunden, eftersom fordon som importeras av registrerade ombud anmäls till beskattning först efter registreringen. På blanketten anmäls uppgifterna om fordonet, dess mätarställning och skick. På basis av uppgifterna definierar Skatteförvaltningen behovet av en eventuell granskning eller övriga åtgärder innan fordonet överlåts vidare.

Nyckelord: