9 Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust (3013r)

Med blanketten anmäls vinst eller förlust av överlåtelse av fastighet, lägenhet e.d..

Använd e-tjänster - deklarera uppgifterna för 2016

Skattedeklaration på nätet  (skatt.fi/skattedeklaration)

Om du deklarerar på nätet behöver du inte lämna in pappersblanketten.

Om du deklarerar på papper, returnera blanketten till adressen som finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om den saknas till vilken skattebyrå som helst.