Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

9 Annan överlåtelsevinst eller -förlust (3013r)

Du kan deklarera överlåtelsevinster eller -förluster av en fastighet, bostad o.d. i MinSkatt eller på pappersblankett 9.

Deklarera dock överlåtelser av värdepapper och värdeandelar på blankett 9A (inklusive överlåtelse av utländska värdepapper). Överlåtelser av egendom som finns utomlands deklareras på blankett 16B. Du kan också deklarera i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.