35 Utredning av delägare i en näringssammanslutning (3030r)

Öppna bolag, kommandit- och partrederibolag samt andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet bifogar denna blankett till huvudskattedeklarationen. Blanketten återsänds till skattebyrån om de förhandsifyllda uppgifterna måste korrigeras eller kompletteras.

Obs. Anmäl alla ändringar i bolagsavtalet till handelsregistret för registrering. Du kan anmäla ändringarna på nätet (www.ytj.fi) eller med ändrings- och nedläggningsanmälan Y5.

Använd e-tjänster (lomake.fi)

Logga in med din Katso-kod.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Om du deklarerar på papper, returnera blanketten med skattedeklaration.