2Y Skattedeklaration för jordbruk – jordbrukssammanslutning (3003r)

Du kan lämna skattedeklarationen för sammanslutningens jordbruk på nätet eller på pappersblankett 2Y.


Jordbruksföretagare och dödsbon som bedriver jordbruk ska använda skattedeklarationsblankett 2.

Skattedeklarationen för år 2019 kan lämnas i MinSkatt från och med 16.1.2020.

Deklarera i MinSkatt

Om du lämnar uppgifterna på pappersblankett ska du returnera bilageblanketterna tillsammans med skattedeklarationen. Returadressen finns på första sidan av blanketten.