2Y Skattedeklaration för jordbruk – jordbrukssammanslutning (3003r)

Du kan lämna skattedeklarationen för sammanslutningens jordbruk på nätet eller på pappersblankett 2Y.
Jordbruksföretagare och dödsbon som bedriver jordbruk ska använda skattedeklarationsblankett 2.

Deklarera i MinSkatt

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

Om du lämnar uppgifterna på pappersblankett ska du returnera bilageblanketterna tillsammans med skattedeklarationen. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Ändringar på blanketterna

Jordbrukssammanslutningar ska deklarera på den nya blanketten 2Y. Med blankett 2Y sänder vi en utredning av delägare där det finns delägaruppgifter som gäller sammanslutningens jordbruk. Blankett 36 (Sammanslutningsutredning) är inte i bruk längre.