15 Utredning om konstnärs och frilansares inkomster (3061r)

Med denna blankett deklareras de inkomster av konstnärlig verksamhet eller frilansverksamhet som inte har antecknats i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Anvisningar för ifyllning följer med blanketten.

Använd e-tjänster - deklarera uppgifterna för 2016

Skattedeklaration på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Om du deklarerar på nätet behöver du inte lämna in pappersblanketten.

Om du deklarerar på papper returnera blanketten till adressen som finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om den saknas till vilken skattebyrå som helst. 

Nyckelord: