Årsanmälan om arbetslösas ersättningsdagar

Med denna webblankett kan bland annat FPA och arbetslöshetskassorna årligen anmäla antalet dagar för vilka arbetslöshetsdagpenning betalats till en skattskyldig.

E-tjänster (lomake.fi)

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas  i tjänsten Mina e-tjänster.