Yle-skatt

Yle-skatten ersatte televisionsavgiften vid ingången av 2013. 

Yle-skatt för personer

Yle-skatten utgör 0,68 % av en persons sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomst, högst 143 euro år 2017. Personkunden behöver inte betala Yle-skatt om skattebeloppet understiger 70 euro år 2017. Skatten är personlig. Yle-skatten ingår från och med början av 2013 i förskottsinnehållningsprocenten som anges på skattekortet eller i det belopp som debiteras som förskottsbetalning.

Yle-skatten behöver inte betalas om

  • år 2017: dina sammanlagna förvärvs- och kapitalinkomster  understiger 10 294,00 euro (pensionär och förmånstagare) och 11 044 euro (löntagare) om året, varvid skattens belopp understiger 70 euro
  • du inte har fyllt 18 år
  • din hemkommun är i landskapet Åland.

Så här mycket Yle-skatt betalar du

Inkomst om året Yle-skatten 2017

10 294 e (pensionär, förmånstagare)

11 044 e (löntagare)

70 e

 

15 000 e 102 e
20 000 e 136 e
20 588,24 e 140 e
21 029 e eller mer 143 e

Mera information:

 

Yle-skatt — andra sidor

Nyckelord:

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken