Valmis-projektet förnyar beskattningsprogrammen

Valmis-projektet är Skatteförvaltningens största utvecklingsprojekt under åren 20132019.

Projektets syfte är att utveckla Skatteförvaltningens verksamhet. Samtidigt förnyas databehandlingssystemen. De talrika system som för tillfället Valmis_verkkologo_oranssi_700x300_svenska.pnganvänds i beskattningsarbetet ersätts med ett färdigprogram.

Det nya beskattningsprogrammet säkerställer att beskattningen fungerar utan störningar även under kommande år. Den nuvarande helheten av olika databehandlingsystem är svår att utveckla och många av programmen är i slutet av sin livscykel.

Under projektet förbättrar man även beskattningsprocesserna och förbereder lagändringar som förenhetligar beskattningsförfarandena. Den gamla lagstiftningen förenklas och förenhetligas i linje med de nuvarande behoven.

Färdigprogrammet GenTax som Skatteförvaltningen anskaffat är bokstavligen färdigt att användas: Programmet förverkligas inte själv, utan Skatteförvaltningen har köpt licens till ett färdigt program som tillverkats särskilt för beskattningsändamål. Programmet som används internationellt konfigureras till finsk beskattningspraxis.

Mera information om Valmis-projektet: Skatteförvaltningens kommunikation.

 Läs mer

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken