Tjänsten Skattegränssnitt

Syftet med den nya tjänsten Skattegränssnitt (VeroPinta) är att erbjuda gränssnittsprodukter som kan utnyttjas för olika digitala affärsmodeller. Med denna nya typ av gränssnittstjänst kan vi minska kundernas administrativa börda. Tjänsten stödjer automationen av ekonomiförvaltningen och tredje parts tjänsteutveckling. Vi möjliggör förändrade arbetssätt, tillväxt inom plattforms- och delningsekonomin samt utvecklingen av digitala ekosystem. Samtidigt säkerställer vi tillgången till information trots förändringar i omvärlden. Tjänsten Skattegränssnitt är ett projekt inom Skatteförvaltningen vilket nu förhandsutreds. Här publicerar vi material om utvecklingen av gränssnittstjänsten, information om evenemang för intressentgrupper och relaterat material samt mycket mer.

Hälsningar från gränssnittsutvecklingen:

Nästan ett år har gått från vårt gemensamma möte och vi har sedan dess fått många frågor om utvecklingen av gränssnitt. Utvecklingen har varit litet i motvind bl.a. på grund av finansiering. Nu ser vi dock ljuset i slutet av tunneln och vi har startat det första genomförandeprojektet för gränssnitt. Projektet koncentrerar sig särskilt på att bygga upp en teknisk grund för gränssnitten. Det gränssnitt vi valt att testa i projektet anknyter till förfrågning om och registrering av skattenummer. Vi har redan några tankar om de följande gränssnitten som ska genomföras men de kan ännu inte offentliggöras. Roadmapen ser i alla fall inte ut som roadmap 30.17.2017.

Vi kommer att i år ännu ordna ett evenemang för intressentgrupper om det första gränssnittet. Vi kommer att informera om evenemanget på denna sida och i nyhetsbrevet för programutvecklarna. Prenumerera på nyhetsbrevet här!

Ta kontakt om du har frågor!

Jenni Bärlund
Dataflödesenheten
jenni.barlund(at)vero.fi
                                      
30.10. Evenemang för intressentgupper:
Vision (på finska)
Roadmap (på finska) → Preskriberat material
Användning (på finska)
Support (på finska)