Postbeskrivningar av direktöverföringar och övriga anmälningar och deklarationer

 
Namn Postbeskrivning
/år (pdf)
Blankett
/anvisning
Direktöverföringar    
Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE) 2018 Anvisning
Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE) 2018 Anvisning
Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) 2018

Anvisning

Inkomstgränser för graderade skattekort

Ytterligare information till förmånsbetalare

Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstuppgifter (VKTYOSVA) 2018  
Förskottsinnehållningsuppgifter till utbetalare av förmåner 2018 Anvisning
Övriga anmälningar och deklarationer    
Försäkringsuppgifter enligt arvs- och gåvoskattelagen (E) 2013
Hjälpverktyg (på finska)
Arbetsgivarens skattenummerbegäran (VERONUME) 2012 -> Anvisning
Hjälpverktyg (på finska)
Anvisning om hjälpmedel
Kontroll av skattenummerregistrering (VEROKYSE) 2014 ->  
Kontroll av förskottsuppbördsregistrering (VSENPERE) 16.1.2018 2018 -> Hjälpverktyg
(pä finska)
Kontroll av momsskyldighet (VSALVTAR) 16.1.2018 2018 ->   
Anmälan om överlåtelseskatt (VSVARAIN) 20.3.2017 2016 ->  
Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om arbetstagare (VSRAKYHT ja VSTYONTE)

2014 ->

Alternativa postbeskrivningar, trädde i kraft 31.12.2015

 
Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om entreprenader (VSRAKYHT ja VSURAKKA)

2014 ->

Alternativa postbeskrivningar, trädde i kraft 31.12.2015

 
Anmälan om utredningsskyldighet (CbC och DAC4)

2018
2017
2016

 

Land-för-land-rapport för beskattningen
(CbC-rapport)

Teknisk tillämpning

Exempelfiler:
CBC-Report_New.xml (13.12.2017)
CBC_Report_Delete.xml (13.12.2017)

 

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken