Postbeskrivningar av årsanmälningar

Sidan Årsanmälningar enligt grupp räknar upp alla årsanmälningar grupperade enligt prestationens natur.

Korrigering av årsanmälningar 2017

Namn Postbeskrivning
/år (pdf)
Till blankettanvisning Blankett (pdf)
Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, mottagarspecifikation (VSPSERIE) 2018 (21.3.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7801 7801/2017
Prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE)

2018 (31.1.2018)
2017 (20.11.2017)
2016

7809 7809/2017
Betalaruppgifter för arbetsgivarens årsanmälan (VSPSVYHT) 2018
2017 (10.10.2017)
2016
7801 7801/2017
Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, mottagarspecifikation utan kostnadsersättningar (VSPSERIK 2018
2017 (20.11.2017)
2016
   
Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST) 2018
2017 (10.10.2017)
2016
7801  
Årsanmälan om dividender, specifikation (VSOSERIE) 2018 (8.2.2018)
2017 (20.11.2017)
2016
7812 7812/2017
Årsanmälan om dividender, sammandrag (VSOSVYHT) 2018
2017 (10.10.2017)
2016
7812 7812/2017
Årsanmälan om pensioner och förmåner (VSELERIE) 2018 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7803 7803/2017
Årsanmälan om pensions-  och förmånsbetalarens kontaktperson (VSELVYHT) 2018 (6.8.2018)
2017
(10.10.2017)
2016
7803 7803/2017
Årsanmälan, specifikation av retroaktiva pensioner (VSTAKELE 2018 (30.1.2018)
2017
 (10.10.2017
7817 7817/2017
7821/2017
 
Årsanmälan om IskL-räntor och eftermarknadsgottgörelser, fondandelar och andelar i fondföretag, specifikation (VSTVERIE) 2018 (6.8.2018)
2017 (20.11.2017)
2016
7805 7805/2017
Uppgifter om kontaktperson (VSTVVYHT) 2018 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7805 7805/2017
Årsanmälan om räntor för vilka källskatt på ränteinkomst utgår (VSKTVYSL) 2018
2017 (10.10.2017)
2016
7815  
Årsanmälan om förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) 2018 (12.6.2018)
2017
(10.10.2017)
   
Årsanmälan Återbetalning av kapitalet (VSPAOPAL) 2018 (7.2.2018)
2017 (7.2.2018)
   
Årsanmälan om delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst (VSOSLAIE) 2018 (30.1.2018)
2017
(1.11.2017)
7851 7851/2017
Premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller betalningar för LS-avtal (VSELVAKE) 2018 (30.1.2018)
2017
(10.10.2017)
   
Anmälan om värdepappersförmedlarnas och placeringsfondernas inköps- och försäljningsspecifikationer (VSAPUUSE) 2018
2017
(20.11.2017)
   
Specifikationer av inköp och försäljning av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) 2018 (12.6.2018)
2017
 (10.10.2017)
   
Anmälan om egendomsförvaltningsavgifter (VSOMHOIE)

2018
2017
(10.10.2017)

   
Anmälan om lån och räntor (VSLAINAE)
kredit- och penninginrättningar, arbetsgivare, kommuner, försäkringsbolag
2018 (30.1.2018)
2017
 (30.11.2017)
3764 3764/2017
Virkesköparens årsanmälan, specifikation (VSPUERIE) 2018 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7807 7807/2017
Virkesköparens årsanmälan,kontaktperson (VSPUVYHT) 2018 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7807 7807/2017
Fackföreningsavgifter och arbetslöshetskassaavgifter (VSATMAKE)
Arbetsmarknadsorganisationer, arbetslöshetskassor

2018
2017
(10.10.2017)

3766 3766/2017
3767/2017
Årsanmälan om de arbetslösas ersättningsdagar (VSKORVPV)
Arbetslöshetskassa, FPA, arbetskraftsmyndighet
2018
2017
(10.10.2017)
   
Årsanmälan om betalda stipendier(VSAPURAE) 2018 (30.1.2018)
2017
(10.10.2017)
3927 3927/2017
Till näringsidkare betalda försäkringsprestationer (VSVMAKSE) 2018 (30.1.2018)
2017
(20.11.2017)
3928 3928/2017
3930/2017
 
Offentliga stöd (VSJTUETE) 2018
2017
 (20.11.2017)
Tilläggsanvisning för utbetalare av stöd (10.1.2017)  
Anmälan om arbetsinkomstuppgifter (VSTYOTUE) 2018
2017
 (10.10.2017)
   
FATCA-årsanmälning
Avsedd för finansiella institut enligt definitionen i FATCA-avtalet
2017 (5.12.2017)    
CRS- och DAC2-årsanmälningar för Finansiella institut

2017  (7.12.2017)
TAXFI (xsd)
isofatcatypes (xsd)

   
Årsanmälan om överskott från andelslag, specifikation av överskottstagare (VSOKERIE) 2018
2017 (20.11.2017)
2016
7816 7816/2017
 
Årsanmälan om överskott från andelslag, sammandragsuppgifter (VSOKVYHT) 2018
2017 (10.10.2017)
2016
7816 7816/2017
Årsanmälan om donationsavdrag hos fysiska personer (VSLAHVAH)

2018 (30.1.2018)
2017
 (10.10.2017)

   

 

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken