Postbeskrivningar - Deklaration av skatter på eget initiativ och sammandragsdeklaration för moms

Strukturerna och kontrollerna i följande postbeskrivningar är giltiga i produktionsmiljön fr.o.m. 1.1.2017.

Läs mer:

 

Namn Postbeskrivning
/år (pdf)
Blankett

Deklarationsanvisning

Deklaration av skatter på eget initiativ      
Momsuppgifter (VSRALVKV) trätt i kraft 1.1.2017 (senast ändrad 17.11.2017) 4001 Att deklarera skatter på eget initiativ – detaljerade anvisningar 2017
Uppgifter om arbetsgivarprestationer (VSRTASKV) trätt i kraft 1.1.2017 (senast ändrad 12.6.2018) 4001 Att deklarera skatter på eget initiativ – detaljerade anvisningar 2017
Uppgifter om annan skatt på eget initiativ (VSRMUUKV) trätt i kraft 1.1.2017 (senast ändrad 29.1.2018) 4001 Att deklarera skatter på eget initiativ – detaljerade anvisningar 2017
Sammandragsdeklaration för moms (VSRALVYV) trätt i kraft 1.1.2017 (senast ändrad 22.9.2017) 9633 Inlämnande och rättelse av sammandragsdeklaration för moms
Referensuppgifter för skatter (VSGVIITE) trätt i kraft 1.1.2017 (senast ändrad 3.11.2017)    

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(a)vero.fi.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken