Postbeskrivningar - Affärsverksamhetsvalideringar för inkomstregistret

Skatteförvaltningen publicerar tillsammans med andra informationsanvändare affärsverksamhetsvalideringar som inte ingår i inkomstregistrets schema för anmälan om löneuppgifter. Genomförandet av affärsverksamhetsvalideringar är frivilligt. Tilläggsvalideringar som genomförs i löneförvaltningsprogrammen säkerställer att informationsanvändare kan använda den information som lämnats till inkomstregistret som sådan.

Var ska programvaruutvecklaren börja?

Först lönar det sig att bekanta sig med dokumenten i zip-filen:

 • valideringar av informationsanvändare v1.04.xlxs
 • dokumenterat schema (xsd)
 • schematron-filen

Hur kan programvaruutvecklaren vara säker på att det material som programvaran producerar är korrekt ur användarnas synvinkel?

 • Genom att utföra valideringar av programvaran med hjälp av dokumenten ovan.
 • Genom att testa att valideringarna fungerar i ilmoitin.fi i tjänsten Kontroll av materialet eller i gränssnittet ApiTamo.

Vad ska programvaruutvecklaren bestämma och ta hänsyn till före utvecklingen?

 • Det lönar sig att genomföra en del av tilläggsvalideringarna i programmet så att de fungerar redan vid datainmatningen. Exempelvis är det lättare för en person som använder programmet på bokföringsbyrån att genast korrigera ett slagfel som programvaran upptäcker än först när anmälningarna ska sändas.
 • En del kontroller kan och måste utföras i sändningsfasen. Ett exempel är kontroller som kan utföras först när alla uppgifter i anknytning till kontrollen har lämnats.
 • Gränssnittet ApiTamo kan användas redan då information produceras eller först när informationen skickas till inkomstregistret. Det lönar sig att genomföra kontroller så nära den fas där informationen produceras som möjligt så att den informationsproducent som använder programvaran inte behöver redigera filen som programvaran skapar utan att programvaran på basis av valideringarna styr användaren att t.ex. komplettera eller korrigera uppgifterna direkt i programvaran.
 • Programvaran kan också utan tilläggsvalideringar producera material i linje med inkomstregistrets schema. I det fall är det bra att instruera informationsproducenten att använda tjänsten för kontroll av materialet i Ilmoitin.fi eller fråga efter de alternativ som andra tyvi-tjänsteleverantörer erbjuder innan materialet som programvaran producerat sänds till inkomstregistret. Berätta också att om korrigeringarna inte görs före sändning är det sannolikt att informationsanvändaren i efterhand kommer att be om utredningar direkt från informationsproducenten/uppgiftslämnaren.
 • Dessutom ska man lägga märke till att t.ex. Skatteförvaltningens affärsverksamhetsvalideringar har byggts upp så att de ska utföras månatligen. Förskottsinnehållningen i en enskild anmälan om löneuppgifter får alltså enligt inkomstregistrets schema vara negativ men då uppgifter om den skatteperiod som motsvarar hela löneperioden avstäms i Skatteförvaltningen får förskottsinnehållningen inte vara negativ. Vid programvaruutvecklingen måste man alltså välja vilken väg man ska ta. Ska användaren av programvaran alltid få ett meddelande när förskottsinnehållningen är negativ eller försöker man bygga upp någon slags beräkning per skatteperiod i programvaran och ge meddelanden t.ex. om negativ förskottsinnehållning på månadnivå.

Bra att veta!

 • En del av FPA:s valideringar finns i XSLT-filen (zip).
 • Fel som kontrolltjänsten hittat visas på Betalarens anmälningsreferens-nivån (ReportId).

Affärsverksamhetsvalideringar överfördes 15.5 till acceptanstestmiljön i Ilmoitin.fi. 27.9 har man även kunnat kontrollera material mot kontrollgränssnittet i Ilmoitin.fi. För tillfället kan programvarorna testa att valideringarna fungerar i användargränssnittet för Ilmoitin.fi samt i gränssnitten Inlämnande av materialet och Kontroll av materialet (https://testi.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/Esittelysivu?kieli=sv)

Ytterligare information

Användargränssnitt:

Kontroll av materialet:

 • det rekommenderade alternativet för sådana programvaror för vilka gränssnittet Inlämnande av material tills vidare inte implementerats och vilka man vill ska kontrollera materialet automatiskt utan identifiering och innan materialet skickas till inkomstregistergränssnittet.

  https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Tarkastusrajapinta

Inlämnande av materialet:

 • det rekommenderade alternativet för sådana programvaror i vilka gränssnittet Inlämnande av materialet redan har implementerats. Förutsätter identifiering även om några uppgifter inte lämnas in här utan i inkomstregistergränssnittet. Rekommenderas INTE för programvaror som har implementerats på nytt på grund av inkomstregistret.

  https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Lahetysrajapinta

Frågor och respons till adressen
jenni.barlund(at)vero.fi