Skatterelaterade länkar

Offentlig förvaltning:

Övriga länkar:

  • Arbetspension.fi är hela arbetspensionssystemets, privata och offentliga sektorns, gemensamma webbtjänst: http://www.tyoelake.fi
  • Betalningsservice för mindre arbetsgivare - Palkka.fi är avsedd för mindre arbetsgivare, såsom småföretagare, hushåll, olika föreningar och organisationer. Tjänsten underlättar löneberäkningen om företaget samtidigt har högst fem anställda: http://www.palkka.fi/index_se.htm
  • Skattebetalarnas centralförbund: http://www.veronmaksajat.fi
  • Småarbetsgivares servicecentral: http://www.mol.fi/svenska/arbetsgivarservice/servicecentralen.html
  • Nordkalottens Gränstjänst är sakkunnig i gränsproblematiken. Det förmedlar information och ger råd till privatpersoner, företag och organisationer som har verksamhet över gränsen. Mer information hittar du från Nordkalottens Gränstjänsts hemsida www.granstjanst.net.

Skatter i andra länder:

  • In To är ett serviceställe som upprätthålls av FPA och Skatteförvaltningen och som är avsett för arbetstagare som kommer till Finland. In To hjälper utlänningar som flyttar till huvudstadsregionen och ger råd och vägledning i olika frågor som är aktuella den första tiden efter ankomsten till Finland. Förutom arbetstagare betjänar In To också arbetssökande, företagare och studerande som kommer till Finland, liksom även företag som anställer eller förmedlar utländsk arbetskraft. http://www.intofinland.fi
  • Nordisk e Tax -portal är avsedd för fysiska personer som har inkomster eller förmögenhet i ett annat nordiskt land. Av portalen fås skatteuppgifter från varje nordiskt land på sex olika språk: www.nordisketax.net
  • International Tax Dialogue - Webbsidan The International Tax Dialogue (ITD) är ett initiativ av OECD, IMF (Internationella valutafonden ) och Världsbanken.  Webbsidan syftar på att uppmuntra och möjliggöra diskussion om skattefrågor mellan skattemyndigheterna i olika länder och internationella organisationer.  ITDweb ger brukarna en möjlighet att berätta om sina goda erfarenheter och att bekanta sig med andra länders beskattningspolitik och skattebestämmelser.
    http://www.itdweb.org

Skatteförvaltningar m.m.

EU-länderna:

Andra länder: