Paradisläckan

Det globala journalistnätverket ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) samt flera medieorganisationer, bl.a. Yle i Finland, har berättat att de har fått tillgång till dokument som huvudsakligen gäller offshorebolaget Appleby och dess kunder. Enligt Yle innehåller de läckta dokumenten i Paradisläckan (Paradise Papers) också uppgifter om hundratals finländare.

Både Yle och ICIJ har berättat att de inte överlåter dokumenten till Skatteförvaltningen i Finland eller till skattemyndigheterna i andra länder. För Skatteförvaltningen i Finland kan de läckta uppgifterna och dokumenten vara betydande. Därför försöker vi få information om dem på alla sätt som står till vårt förfogande. Ärendet har också tagits upp i internationella samarbetsnät i vilka vi aktivt medverkar.

I praktiken är det aldrig möjligt att vidta direkta beskattningsåtgärder på grund av utläckta uppgifter, eftersom kännedom om kopplingar till skatteparadis inte i sig ensamt är någon grund för beskattning. Det är krävande och tar lång tid att undersöka läckta material. För att kunna utnyttja uppgifterna förutsätts alltid fortsatta utredningar. Skatteförvaltningen har kunders skatteuppgifter och eventuella bankuppgifter till sitt förfogande och kan utifrån dem göra en uppskattning av om det finns skäl att inleda en noggrannare utredning, ofta en skatterevision. Vid behov begär Skatteförvaltningen uppgifter även i form av internationell handräckning och via internationella nätverk. Skatteförvaltningen jobbar aktivt inom övervakningen av internationella skattearrangemang. Skatteförvaltningen använder som stöd för sin övervakning bl.a. internationella jämförelseuppgifter t.ex. för banker och betalkort samt uppgifter från andra internationella källor såsom handelsregister.

På grund av sekretessbestämmelserna kring skatteuppgifter kommenterar Skatteförvaltningen inte beskattningen av enskilda individer eller företag. Skatteförvaltningen kan göra skatterevisioner eller granska jämförelseuppgifter i företag som vi vet har uppgifter som anknyter till läckan.