Omständigheter som påverkar bekämpningen av missbruk

Hör till helheten: Skatteparadis

Artikeln grundar sig på Hannu Kuortis sakkunnigartikel Veroparatiisit - veromuseoon kuuluvia luomuksia vai hyvinvointivaltioiden parasiitteja? som publicerades i tidningen Verotus 4/2012.

De omständigheter som påverkar effektiviteten i bekämpningen av missbruk kan delas in i tre delområden:

  1. Lagstiftningen
  2. Påföljdssystemet
  3. Effektiviteten i kontrollen

Den allmänna laglydigheten, de rådande värderingarna i samhället och skattemoralen, särskilt vad gäller beskattningen, är ytterligare bakomliggande omständigheter.
 
Bild skatt.fi: Väärinkäytösten torjuntaan vaikuttavat tekijät

Tekniskt sett är lagstiftningen och påföljdssystemet de omständigheter som är enklast att ändra. Det står klart att lagstiftningen allmänt taget så lite som möjligt ska locka till missbruk och att den ska vara förenlig med de allmänt godkända värderingarna i samhället. Man ska sträva efter att kunna övervaka dess genomförande tillräckligt effektivt, och påföljderna av att åka fast ska stå i rätt i förhållande till gärningen. Det praktiska genomförandet av denna "idealistiska" tankemodell är dock inte lätt, och i de flesta fall fungerar ett av delområdena inte tillräckligt bra i förhållande till ett annat. Det bästa sättet att bekämpa olika former av missbruk är föregripande åtgärder. Detta borde beaktas även i lagstiftningsfasen, för att inte skapa onödigt attraktiva tillfällen att kringgå bestämmelserna.