Information om beskattning i Finland

Du kan använda detta material när du tar del av eller berättar om beskattningen på evenemang riktade till läroanstalter.

Allmänna presentationer om beskattning

Om beskattningen i Finland bestäms i Riksdagen, i Europeiska unionen och i kommunerna. Beskattningen regleras av skattelagar, som förbereds i finansministeriet och antas av Riksdagen.

Beskattning av specialbrancher

Beskattningen i Finland på lättläst svenska

Materialet har skrivits så att innehållet och alla ord är lätta att förstå.  Det är avsett exempelvis för invandrare och andra som har svårt att läsa standardspråk. I materialet förklaras de viktigaste skatteorden, t.ex. vad ett skattekort och en skattedeklaration är.

Beskattningshistoria

Information om Skatteförvaltningen

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken