Ändringar i beskattningen 2017

Beskattningen av aktiebolag och andra samfund ändras på många sätt i november 2017.

Du kan använda detta material när du bekantar dig med vad som ändras i beskattningen 2017.

Läs mer: skatt.fi/ändringar

 

Stora ändringar kring skatter på eget initiativ träder i kraft i början av 2017. Ändringarna gäller i synnerhet dem som anmäler och betalar skatter på eget initiativ, som t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer.
Läs mer: skatt.fi/ändringar2017.

Du kan använda detta material när du bekantar dig med vad som ändras i beskattningen 2017.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken