Samfundskundernas offentliga uppgifter

Samfundskundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är offentliga i den form de är då beskattningen är slutförd. Senare ändringar till följd av ändringssökande eller rättelse är inte offentliga.

Samfundens uppgifter kan sökas med FO-numret. Man kan söka ett enskilt företags FO-nummer i företags- och organisationsdatasystemets informationstjänst:

Skatteförvaltningen publicerar samfundskundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter även på webbplatsen av skatt.fi.

Uppgifterna kan hämtas till påseende på nästan alla Skatteförvaltningens kontor. Kundterminalerna är tillgängliga under öppettiderna.

Uppgifterna kan inte skrivas ut eller kopieras på ett datamedium men kunden kan göra anteckningar. Skatteförvaltningen lämnar ut uppgifter per telefon eller som enskilda utdrag. Ett utdrag kostar 10 euro.

De offentliga uppgifterna om inkomstbeskattningen väcker mest intresse de närmaste veckorna efter offentliggörandet. Under denna tid kan det bildas köer till kundterminalerna.

Kunder kan även fråga efter offentliga inkomstbeskattningsuppgifter per telefon:

  • Samfundskundernas offentliga uppgifter: tfn 029 497 007

Mera information:

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken