Strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020

Man vill ingripa mot grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framför allt genom förebyggande åtgärder. Statsrådet gav 28.4.2016 ett principbeslut om en strategi för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020.

Utgående från strategin har ett åtgärdsprogram utarbetats i vilket man tagit med de mest centrala projekten för de strategiska målen som genomförs med de nuvarande resurserna. Skatteförvaltningen är med i flera av åtgärdsprogrammets projekt.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken