Lägesbilder av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi ger årligen ut två lägesbilder av den grå ekonomin.

Publikationen ”Grå ekonomi - övervakningsstatistik” innehåller olika myndigheters statistik som rör bekämpning av grå ekonomi och i publikationen ”Grå ekonomi” behandlas det aktuella läget för den grå ekonomin och bekämpningen av den.

Enheten för utredning av grå ekonomi ger också ut sakkunnigartiklar om grå ekonomi.

Ytterligare information och beställning av material: htsy(at)vero.fi

2017

04.04.2017 Grå ekonomi - övervakningsstatistik 2016
Enheten för utredning av grå ekonomi
 

2016

22.11.2016 Grå ekonomi 2016
Enheten för utredning av grå ekonomi
 

30.3.2016  

Grå ekonomi - övervakningsstatistik 2015 (pdf)
Enheten för utredning av grå ekonomi

2015

17.11.2015  

Grå ekonomi 2015 (pdf)
Enheten för utredning av grå ekonomi

31.3.2015  

Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2014 (pdf)
Enheten för utredning av grå ekonomi

2014

19.11.2014

Grå ekonomi 2014 (pdf)
Enheten för utredning av grå ekonomi

2.4.2014

Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2013 (pdf)
Enheten för utredning av grå ekonomi

2013

20.11.2013

Grå ekonomi 2013 (pdf)
Enheten för utredning av grå ekonomi

27.3.2013

Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2012 (pdf)
Enheten för utredning av grå ekonomi

2012

13.11.2012

Grå ekonomi 2012 (pdf)
Enheten för utredning av grå ekonomi

28.3.2012

Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2011 (pdf)
Enheten för utredning av grå ekonomi

2011

28.11.2011

Grå ekonomi 2011 (pdf)
Enheten för utredning av grå ekonomi

14.3.2011

Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2010 (pdf)
Enheten för utredning av grå ekonomi