Förekomsten och utbredningen av grå ekonomi

Grå ekonomi förekommer vanligtvis inom arbetsintensiva branscher, till exempel inom bygg-, hotell- och restaurang- samt transportbranschen.

Grå ekonomi tar sig vanligen uttryck som utbetalning av svarta löner, kvittohandel, svarta företagarinkomster och anlitande av företag med kort livscykel i syfte att undvika skatter. Grå ekonomi förekommer också i den internationella handeln och placeringsverksamheten.

Det har gjorts olika uppskattningar av utbredningen av den grå ekonomin. Uppskattningen försvåras av att den grå ekonomin till stor del omfattar dold brottslighet, och myndigheterna får kännedom om enbart en del av denna.

Fenomenets utbredning uppskattas exempelvis i en undersökning som beställdes av riksdagens revisionsutskott och publicerades 16.6.2010. Denna är tills vidare den mest omfattande undersökningen om den grå ekonomin. I undersökningen behandlas fenomenen inom den grå ekonomin utifrån placeringsverksamhet, internationell varuhandel och kärnområdena i den inhemska grå ekonomin, dvs. bygg-, hotell- och restaurang- samt transportbranschen.

Enligt uppskattningarna i undersökningen skulle omfattningen av den grå ekonomin enligt en kalkylmetod som grundar sig på skatterevisionerna år 2008 uppgå till 10–14 miljarder euro, vilket motsvarar 5,5–7,5 procent av bruttonationalprodukten. I fiskala skador betyder detta årliga skatte- och avgiftsförluster om 4–6 miljarder euro.