Bekämpande av grå ekonomi inom byggbranschen

Den grå ekonomin inom byggbranschen blir dyr för samhället. Skatteförvaltningen bekämpar den grå ekonomin inom byggbranschen på bred front.

Den grå ekonomin inom byggbranschen förorsakar samhället betydande förluster i uteblivna skatterna och andra avgifter. Den försvagar även den allmänna skattemoralen och de ärliga företagens konkurrenskraft.

Den grå ekonomin inom byggbranschen har under de senaste åren internationaliserats och samtidigt blivit mer omfattande. Typiska företeelser är handel med kvitton, momsbedrägerier samt försummelsen av den utredningsskyldighet som följer av beställaransvarslagen. En central utmaningen inom byggbranschen utgörs av den stora mängden underentreprenader.

Ytterligare information:

Mångsidig bekämpning av den grå ekonomin

Åren 2008–2012 genomför Skatteförvaltningen (Raksa), vars syfte är att bekämpa den grå ekonomin, utveckla övervakningen av utländsk arbetskraft och ta i bruk nya övervakningsmetoder.

Skatteförvaltningen är också med på flera stora byggen. Man försöker genom rådgivning och övervakningen förebygga problem redan i förväg och handleda kunden att göra rätt för sig. Skatteförvaltningen samarbete med intressentgrupper omfattar också stora byggentreprenörer.

Skatteförvaltningen har kommit överens med entreprenörer och beställare inom byggbranschen om förfaranden som omfattar bl.a. frivillig anmälan om entreprenaduppgifter till Skatteförvaltningen samt förfarandet med passersedlar på byggen.

Den omvända momsskyldigheten inom byggbranschen infördes 1.4.2011, varefter det har varit köparen och inte säljaren som vid viss försäljning av byggtjänster ska svara för momsen . Syftet är att förebygga kringgående av skatt i underentreprenadkedjor.

En av de senaste åtgärderna är införandet av skattenummer. Det främjar bekämpningen av grå ekonomi och underlättar också den interna säkerhetskontrollen på byggplatser. Varje person som arbetar på en byggarbetsplats måste ha ett skattenummer på sitt personkort. Skattenumret kan kontrolleras i skattenummerregistret.

Avsikten är att man år 2013 på byggen ska införa ett särskilt anmälningsförfarande som gäller arbetstagare och byggentreprenader. I anmälningsförfarandet ska den som huvudsakligen genomför byggprojektet varje månad anmäla uppgifterna om de arbetstagare och andra prestationsmottagare som arbetar på bygget till Skatteförvaltningen, och alla beställare ska varje månad anmäla sina egna underentreprenader till Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen utnyttjar alla dessa uppgifter i sin realtidsskatteövervakning. Dessutom kan man med hjälp av uppgifterna bedöma kundernas beskattningsstatus och behov av registrering. Ytterligare uppgifter om reformens  andra fas hittas på Skatteförvaltningens webbplats skatt.fi, efter att regeringens proposition i ärendet har lämnats. Regeringspropositionen lämnas under hösten 2012.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken