Skattekort

Skattekort 2018

Om du behöver ett ändringsskattekort 2018 nu, ska du se anvisningar om hur skattekortet ändras.

Ny webbtjänst från och med november 2018

 • Tjänsten Skattekort på nätet stängs i november 2018. Efter det ska man ansöka om ändring av skattekort och förskottsskatt i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Skattekort 2019

Du får skattekortet för 2019 i december 2018.

Om uppgifterna är korrekta kan du ta skattekortet i bruk.

Skattekortet har endast en inkomstgräns för hela årets löner

 • Skattekortet har inte längre inkomstgränser för löneperioder utan bara en inkomstgräns för hela året.
 • Om den årliga inkomstgränsen överskrids, tar arbetsgivaren ut skatt enligt tilläggsprocenten.

Samma skattekort för alla löneinkomster 

 • Alla dina arbetsgivare använder nu samma skattesats som antecknats på skattekortet.
 • För biinkomster eller olika arbetsgivare beräknas inte längre en egen skattesats.

Kopia av skattekortet räcker

Du behöver inte längre ge skattekortet i original till arbetsgivaren utan det räcker med en kopia.

 • Ge skattekortet till arbetsgivaren om arbetsgivaren inte har fått din skattesats elektroniskt från Skatteförvaltningen.
 • Spara skattekortets beslutsdel.

Viktigare än förut att följa upp inkomsterna under året

 • Om du har flera arbetsgivare är det särskilt viktigt att du följer upp dina löner under året.
 • Om det ser ut att inkomstgränsen överskrids eller dina avdrag ändras ska du beställa ett ändringsskattekort i MinSkatt eller per telefon.
 • Om du har flera arbetsgivare ska du ge ändringsskattekortet till alla arbetsgivare.

Du kan beställa ett nytt skattekort i MinSkatt

 • Tjänsten MinSkatt finns på adressen skatt.fi/minskatt. 
  • Logga in i tjänsten med dina egna nätbankskoder.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken