Skattedeklaration

Skattedeklaration och beskattningsbeslut

Du har fått ett beskattningsbeslut tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren. Om du inte har korrigerat din skattedeklaration, förblir det beskattningsbeslut som du fått på våren i kraft.

Om du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från annat håll har fått in uppgifter som påverkar din beskattning, får du ett nytt beskattningsbeslut i augusti-oktober. Beskattningsbeslutets uppgifter kan inte fås elektroniskt. Läs mer om beskattningsbeslut

Förnyad skattedeklarationen på våren 2019

Skattedeklarationen ändras på våren 2019. Den förhandsifyllda skattedeklarationen innehåller samma uppgifter som förut. Layouten har dock ändrats och skattedeklarationen korrigeras på annat sätt än tidigare.

Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting.

Nya betalningsdagar för skatteåterbäringar och nya förfallodagar för kvarskatt

 • Du får skatteåterbäringen i august–december.
 • Förfallodagarna för kvarskatt är i august–februari.
 • Du ser betalningsdagen och förfallodagarna i ditt beskattningsbeslut. Faktorer som påverkar datumet är:
  • dagen då din beskattning slutförs
  • ändringar som du gjort i skattedeklarationen
  • ändringar som din make/maka gör i sin skattedeklaration

Observera också att man inte längre kan överföra skatteåterbäringen till förmån för maken.

Gör ändringarna i skattedeklarationen i MinSkatt

E-tjänsten Skattedeklaration på nätet tas ur bruk år 2019. Efter det kan du korrigera eller komplettera skattedeklarationen i MinSkatt.
Du kan också göra ändringar i skattedeklarationen på papper.

Du kan också göra ändringar i skattedeklarationen på papper. Om du använder pappersblanketten ska du observera att korrigeringssättet har ändrats:

 • gör ändringarna på separata blanketter, inte längre direkt på den förhandsifyllda skattedeklarationen
 • skaffa blanketterna och returkuvertet själv och skicka dem till Skatteförvaltningen
 • skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen som har antecknats på din skattedeklaration

Gör ändringarna i tid

Om du korrigerar din skattedeklaration ska ändringarna vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den dag som har antecknats på din skattedeklaration. För en försenad skattedeklaration måste du eventuellt betala en förseningsavgift. Förseningsavgiften är 50 euro för privatpersoner.

Om det inte finns någonting att korrigera i skattedeklarationen behöver du inte göra någonting.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken