Nya funktioner i MinSkatt

Hör till helheten: Ändringar i beskattningen

MinSkatt ersatte Samfundens skattedeklarationstjänst i november 2017. Tjänsten får också andra nya funktioner. I MinSkatt kan du i fortsättningen bland annat

  • lämna in inkomstskattedeklarationen för samfund och samfällda förmåner
  • ansöka om förskottsskatt för samfund eller ändra förskottsskatten
  • beställa skatteskuldsintyg
  • ansöka om betalningsarrangemang  (gäller tills vidare endast skatter på eget initiativ, inkomstskatter för samfund, gåvoskatt och arvsskatt)
  • begära omprövning av inkomstskatt för samfund och skatter på eget initiativ
  • ansöka om förhandsavgörande som gäller inkomstskatt, skatter på eget initiativ och gåvoskatt
  • ansöka om skriftlig handledning i frågor som gäller moms
  • ansöka om dispens för avdrag av förluster

Det var redan tidigare möjligt att sköta många ärenden i MinSkatt

I MinSkatt kunde man redan tidigare lämna in deklarationer av skatter på eget initiativ (t.ex. av moms och arbetsgivarprestationer) samt gåvoskattedeklarationer. I tjänsten kan man också t.ex. betala skatter, svara på begäranden om utredning och anmäla kontonummer.

Man loggar in i MinSkatt på samma sätt som i de nuvarande tjänsterna:

  • Företags- och samfundskunder loggar in med en Katso-kod.
  • Privatpersoner och yrkesutövare loggar in med nätbankskoder.

Fr.o.m. november 2017 används skatteslagets eget referensnummer vid betalningen av skatter. När du använder skatteslagens referensnummer riktas betalningarna till de rätta skatteslagen. Läs mer om referensnummer.

Du kan bekanta dig med MinSkatt t.ex. med hjälp av anvisningsvideorna (YouTube).

Frågor och svar om tjänsten hittar du i Svarsbanken.

Ändringar i Katso-auktoriseringarna i MinSkatt

Företagskunder använder en Katso-kod för att logga in i MinSkatt. Katso-behörigheterna och -auktoriseringarna ändrades när MinSkatt ersatte Samfundens skattedeklarationstjänst i november 2017.

En organisation kan ha flera Katso-behörigheter i användning. I MinSkatt används för tillfället utöver behörigheten Företagets huvudanvändare, även behörigheten Företagets sekundära huvudanvändare samt behörigheterna Företagets MinSkatt, Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ och Moms.

Användarrättigheterna för de olika behörigheterna varierar. Med huvudanvändarbehörigheten är det exempelvis möjligt att använda alla MinSkatts funktioner och se alla uppgifter som finns i tjänsten. För andra behörigheter har funktionerna och möjligheten att se uppgifter begränsats.

Katso-behörigheterna ändrades när MinSkatt ersatte Samfundens skattedeklarationstjänst i november 2017. Samtidigt tog vi i MinSkatt även i bruk behörigheten Inkomstskattedeklarant, som har använts i Samfundens skattedeklarationstjänst. Med behörigheten är det möjligt att lämna samfundets inkomstskattedeklarationer, se uppgifter som gäller deklarationerna, svara på begäranden om utredning, ansöka om förskottsskatt och se beloppet av det gällande förskottet. Det är inte möjligt att se betalnings- eller penninguppgifter med behörigheten.

På grund av förändringarna ökar också mängden uppgifter som publiceras i MinSkatt. I fortsättningen publiceras i MinSkatt även t.ex. brev som gäller ansökan om förhandsavgörande av samfundens inkomstskatt och brev som gäller begäran om omprövning. Företagen bör med jämna mellanrum kontrollera vilka auktoriseringar som har beviljats vem, så att inga andra än behöriga aktörer får se uppgifterna. Ändringar i Katso-auktoriseringarna kan göras i webbtjänsten Katso.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken