MinSkatt och privatpersoner

Skatteförvaltningens e-tjänster överförs stegvis till MinSkatt. Skattekort kan beställas i MinSkatt fr.o.m. november 2018 och skattedeklarationsuppgifter kan kompletteras i tjänsten för första gången på våren 2019.

Det är redan nu möjligt för privatpersoner att sköta följande ärenden i MinSkatt:

  • anmäla kontonummer
  • deklarera och betala gåvoskatt
  • be om betalningsarrangemang för gåvoskatt och arvsskatt
  • beställa skatteskuldsintyg.

Fr.o.m. november 2018 kan man också:

  • göra ändringsskattekort och ansöka om förskottsskatt eller tilläggsförskott
  • granska uppgifterna i beskattningsbeslutet (t.ex. beloppet på skatteåterbäringarna och kvarskatterna)
  • lämna in omprövningsbegäranden och svara på begäranden om utredning
  • betala skatter som nätbetalning.

År 2019:

  • komplettera skattedeklarationens uppgifter