Ändringar i anmälningen av arbetsgivarprestationer 2019

Inkomstregistret medför förändringar i hur man anmäler arbetsgivarprestationer. Fr.o.m. januari 2019 ska alla löneuppgifter anmälas till inkomstregistret.

Ändringen gäller alla som anmäler löneuppgifter, till exempel företag och organisationer, föreningar och hushåll.

Löneuppgifterna anmäls i realtid

För tillfället anmäls arbetsgivarprestationerna i allmänhet månatligen exempelvis via en Tyvi-operatör eller i MinSkatt. I fortsättningen får Skatteförvaltningen uppgifterna direkt ur inkomstregistret.

Inkomstregistret är ett datalager i realtid och till det anmäls uppgifterna per utbetalning med löneuppgiftsanmälningar. I och med inkomstregistret försnabbas anmälningstakten, dvs. den ska ske nästan i realtid från löneutbetalningsdagen. Anmälningstiden är i regel betalningsdagen + 5 dagar.

Exempel: Arbetsgivaren betalar arbetstagarens lön 15.1.2019. Lördag, söndag eller annan helgdag påverkar inte beräkningen av den femte kalenderdagen efter betalningsdagen, men eftersom den sista inlämningsdagen för anmälan 20.1.2019 är en söndag måste arbetsgivaren anmäla den utbetalda lönen till inkomstregistret senast på måndag 21.1.2019.

I och med övergången till anmälan i realtid ändras också årsanmälningsförfarandet. Årsanmälningar om lön lämnas inte längre för år 2019. Pensionerna och förmånerna anmäls som vanligt ännu för år 2019 men från ingången av 2020 anmäls också de till inkomstregistret.

Betalningsdagen förändras inte

Arbetsgivarprestationernas sista betalningsdag är densamma som tidigare, dvs. den 12 dagen i månaden. Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag, ska man betala arbetsgivarprestationerna på den första vardagen.

Hushåll anmäler via webbtjänsten Palkka.fi

Från och med januari 2019 sänder Palkka.fi löneuppgifterna direkt till inkomstregistret. Det lönar sig för sådana hushåll som betalar löner att använda tjänsten för löneberäkningen. Då skickas löneuppgiftsanmälningarna till inkomstregistret automatiskt. Om ett hushåll så vill kan det också själv lämna uppgifterna till inkomstregistret.

Ytterligare information:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken